Street Church Sveriges vision

Street Church Sverige som organisation är ett nätverk av kristna från olika kyrkor och samfund, som känner att man vill leva som de första kristna, nämligen att finnas ute på gator och torg för att berätta de glada nyheterna om Jesus Kristus.  ”Streetchurchare” är helt vanliga kristna som vet att de är bärare av världens bästa budskap och som inte kan hålla tyst. Det är människor som beslutat sig för att ta Jesus ut till folket!

Street Church Sweden är en Jesusrörelse som vill finnas ute på fredag- och lördagsnätter och bjuda på fika, samtala och hjälpa människor som behöver hjälp. Och som vill vara närvarande på festivaler, folkfester, krogar, innemiljöer, kort och gott där människor finns!

Man skulle kunna säga att Street Church Sweden är just det som ordet säger - det är ”gatans kyrka”! Ibland gör vi gemensamma större satsningar, då vi är på större event med banderoll och full utrustning, men mestadels finns vi på plats i svenska städer och samhällen i mindre grupper. Kanske möter du oss i din stad. I så fall är du välkommen fram till oss och ta ett snack, en fika. Du kan få förbön och ett Nya Testamente. Det är för din skull vi finns ute på stan.

Street Church Sverige/stad

Möt oss på fredag och lördagskvällar på stan. Vi bjuder på en enkel fika och har alltid Nya Testamenten på olika språk med oss. Vi är från olika kyrkor, bakgrunder och i olika åldrar. Men alla brinner vi för att finnas tillhands för dig på stan. Vårt viktiga budskap gäller Jesus. Men du får gärna samtala med oss om det som känns viktigt för dig. Vi vill också vara ett ”bollplank” för dig som brottas med de existentiella frågorna i livet.

Vi finns också till hands för dig som inte mår så bra och behöver få tid till att samtal och kanske också be med en förtroendeperson. Vi har även pastorer med i nätverket. Och vi kan hjälpa dig att få kontakt med en pastor eller präst. Men även för dig som upplever livet som en fest, vill vi vara en naturlig samtalspartner.

Vi är uttalat Jesustroende. Vår tro är något som vi både känner oss stolta och glada över. Vi har respekt för alla människor och ser inget problem i att föra dialog med människor av olika tro och uppfattningar. Vi samarbetar gärna med andra för att förbättra miljö och stämning på de platser vi finns representerade. Vi har som mål att söka vår stads (samhälles) bästa!

 

Street Church Sverige/festival/stadsfest

Under sommarhalvåret möter du oss kanske på en festivalerna i Sverige och Europa. Vi har liksom stadsteamen alltid Nya Testamenten med oss. Vi älskar människor och vill vara tillsammans med människor, som finns ute på olika festivaler och arrangemang. Vi finns där folket finns, helt enkelt.

Vårt viktiga budskap på festivaler liksom i städerna är Jesus! Vi är mycket klara på vem vi tror på och att vi tror att Jesus lever och vill hjälpa varje enskild människa. Vi är dessutom ganska flexibla och brukar förutom att vi är samtals- och bönepartner också hjälpa till med lite av varje för att göra livet lite lättare för festivaldeltagare. Till exempel genom att bjuda på vatten, trösta, eller att ringa efter hjälp när det behövs.

 

Framtiden….

Tider och omständigheter i livet förändras. Men vi är i botten otroliga optimister. Det innebär dock inte att vi blundar för situationen i vårt land och städer. Vi ser att unga mår dåligt. Våld och kriminalitet ökar och unga tjejer och killar går under och dör av droger och av förtvivlan. Vi ser också att medkänsla, empati och ansvarskännande för varandra avtar i samhället.

 

I det läget är det helt enkelt omöjligt för oss att endast besöka en kyrka, för egen uppbyggelse eller för den delen sitta hemma framför Tv:n, plattan och drömma oss bort. Nej, vi vill finnas med i matchen! Vi vill ”spela boll” på plan, istället för att lämna utrymmet till negativa krafter. Vi har under de snart 19 tals år vi funnits, visat att vi är beredda att på att vara trogna i mötet med människor, slita och också frysa, för att vara med att förändra till det bättre. Det är därför du möter oss på stan och festivaler under sena kvällar och nätter.


 

Tips för dig som vill nå ut.

Beställ genom www.jesusbutiken.se

Ta kontakt med oss:

Kontakt
 
Tel: +46 40 692 23 77
 

info@streetchurch.se

Street Church Sweden
Box 5

24727 Genarp


Följ oss:


Facebook

 

Skriv här till oss

© Copyright Street Church