Street Church Sweden = Kyrkan på stan

 

 

 

 Street Church Sweden Årsmöte för 2019 är på videokonferens lördagen den 6 juni 2020 kl 10.00  / medlemmar kontaktar:

Roul Åkesson    roul@streetchurch.se

fria böner

Hej!

Vi vill vara kyrka på stan
Fria Böner är ett projekt som tar kyrkan ut på stan. Vi vill älska vår nästa och sprida kärlek. Vi bjuder på kaffe och ett trevligt samtal. Vi utgår från Pingstkyrkan i Skellefteå men de som hjälper till med Fria Böner kommer från olika församlingar och har en gemensam kärlek till medmänniskor.

Projektet startade i Mjölby men finns nu i Skellefteå. Kaffevagnen har tillstånd att stå på olika platser i centrala Skellefteå men står gärna på Möjligheternas torg.
Vi tror på bönens kraft!
Vi tror på en Gud som hör bön och som vill ha en relation med människor. Därför erbjuder vi förbön till den som önskar. Vi vet att Gud hör bön. Om du vill att vi ber för dej så får du gärna mejla oss ett böneämne eller komma förbi kaffevagnen på stan så ber vi för och med dej!
Vi tror på Bibeln!
Vi tror på bibeln som vi anser vara livets ord och ett av sätten för Gud att tala in i våra liv. Vi tror att man kan lära känna skaparen genom att läsa bibeln. Därför ger vi med glädje bort en bibel till den som önskar. Vi tror på riktigt att om man tror på Jesus och blir frälst så får man en enkelbiljett till himlen och blir på så sätt räddad. Att vi tror på detta ger oss vår drivkraft och glädje som vi behöver för att fortsätta försöka locka fler till Jesus.

Stefan Oskarsson, 0763534542
www.friaboner.nu
Gåvor till Street Church Sweden


Plusgiro Stockholm
Nordea / 105 71

PG 26 53 47-5

Street Church Sweden

Box 5

24727 Genarp

Swish 1235403589

 

PLUSGIROKONTO

Clearingnummer 9960

Bankkontonummer 9960 2602653475

 PlusGiro-konto 26 53 47-5

IBAN:  SE97 9500 0099 6026 0265 3475

 BIC:  NDEASESS

 

 

Jesus Gang 777

 

Inom Street Church Sverige har en ny verksamhet växt fram: Jesus Gang 777. Det är en verksamhet som riktar sig till barn.  Jesus Gang 777 samlar barn från olika bakgrund och även olika kyrkotillhörigheter. När vi träffas brukar vi läsa något ur Bibeln. Vi brukar också be för våra familjer och vänner. Vi brukar samtala om vad som är viktigt i livet, enkel livsvishet som handlar om att vara flitig, hedra sin mor och far, komma i tid, alltid tala sanning och att vara noga med hur man lever sitt liv. Vi har också olika aktiviteter såsom laga mat tillsammans, spela fotboll, brännboll eller göra utflykter. Vi har läger och lär oss att arbeta i team. Oftast är några föräldrar med och hjälper till.

 

Samlingarna sker i första hand i hem eller utomhus. Vi tror på hela och trygga hem, som förebild för barnens framtid. För oss är det noga att barnen vet att de är oändligt älskade av Gud och också av oss och att varje människa, liten eller stor, är oändligt värdefull. Att veta Gud har en fantastisk plan för varje människas liv, styrker och ger perspektiv för framtiden. Jesus Gang 777 vill stödja barns tro och tillit till Gud och styrka barnen att våga stå för sin övertygelse och tro. Dessutom att stärka dem i deras personlighet och utveckling till att bli trygga och stabila vuxna med kärlek och empati till sina medmänniskor. Jesus Gang 777 vill även uppmuntra barn till att följa Jesus hela livet och ge barnen en gemenskap med andra barn som liksom de, tror på Jesus.

 

Jesus Gang 777 följer barn genom en formbar och ibland tuff tid i livet, in i tonårslivet. Att träna ungdomarna till att ta ansvar och växa in i ledarskap och att utvecklas till att kunna bära och vara del av ett större arbete, är en naturlig utveckling för varje enskilt barn och tonåring. Allt efter förmåga och förutsättning. Inom Jesus Gang 777 vill vi också finnas som lyssnande och inkluderande gemenskap för barnen, i en annars ibland så tuff skolvardag, då man kan känna sig utanför och annorlunda, med en tro på Gud.

 Man skulle kanske också kunna säga – att Jesus Gang 777 är en modern version av gamla tiders söndagsskola.

 

Vi finns till för människor på gator och torg!

 
 

 

 

 

Nya Testamenten vi delar ut på stan och på festivaler.

 
 
 
Metal Bibeln
 
 

Street Church på världen största Metal festival

Kontakt

kontakt information

Tel: +46 40 692 23 77

info@streetchurch.se

© Copyright Street Church