Street Church Bikers var med på Biker Church Europe President och ledarträff i Schweiz. (Benny Gustafsson, Mats Bergqvist, Roul och Birgit Åkesson) 16 MC klubbar var med från Europa. ca 65 deltagare. Just nu förbereds tryckning av Biker Biblar för Spanien, Polen och Danmark. Bed för dessa viktiga Bibel projekt.

424438 3058029924596 1078818474 2989235 126678972 n

Du är här: Home Bikers Streetchurch Bikers News